fargaregardsanna.wordpress.com
Ska vi betala för att förstöra natur? Should we pay to destroy grand nature?
På Mötesplats 0156 pågår en diskussion om hur kommunen riskerar att utsätta invånarna för ännu högre skuldsättning om politikerna väljer att fortsätta med projekt förbifart. Projektet hotar att öka…