fargaregardsanna.wordpress.com
Förbifartsfrågan på SVT
Förbifartsfrågan hos regionala SVT. Se här: Trosas politiker talar med kluven tunga i vanlig ordning. Man säger dels att förbifarten gör det möjligt att växa västerut, men sedan säger man at…