fargaregardsanna.wordpress.com
Lemur
Lemur It’s difficult to paint animals, but this lemur actually looks like a lemur, I think. Att måla djur tillhör inte mina styrkor. Jag försökte mig på att måla en lemur och hade väldigt rol…