fargaregardsanna.wordpress.com
Kraftsamling mot Trosa förbifart 2 november kl. 19 TBOK-stugan vid Trosalands kyrka – Välkomna!
Var vill ni plocka svamp och ströva i för områden i framtidens Trosa kommun? Nära en stor bullrande bilväg med ständiga oljud och ohälsosam luft, som påverkar den eventuella lilla skogsbit, …