fargaregardsanna.wordpress.com
Three little angels/Tre små änglar
Paint on stones is really fun. In these stones I found three little angels. Måla på sten roar mig mycket. I dessa stenar fann jag tre små änglar. Anna