fargaregardsanna.wordpress.com
Trosa en vinterkväll/Trosa town a winterevening
Trosa town in twilight from an island outside the harbour. Trosa västra stadsfjärd sett utifrån Edanö. Lite Reinhold Ljunggren över den ödesmättade skymningen. Anna