fargaregardsanna.wordpress.com
Vi lever som skarvarna på Snöholmen i Trosa
Lördagens tur till öppet hus-dagen på Askölaboratoriet gav mig många insikter och många uppslag till nya konstverk och teckningar. Men främst går tankarna till vårt nutida leverne som människor. Hu…