fargaregardsanna.wordpress.com
Kanske en svartvit tavla?
Från och med idag har även min digitala konstbutik julpriser. Där kan ni bland annat se denna skarv som står på tork. Skarven har stått där så länge att någon har misstagit den för ett klädstreck ;…