fargaregardsanna.wordpress.com
Trosas ensidiga länsbyteskampanj
Den ängsliga och samtidigt skräckslagna lilla skrietfiguren på Edanöbron fortsätter att känna en viss ambivalens inför jaargumenten, som fullkomligt regnar över oss Trosakommuninvånare i länsbytesf…