fargaregardsanna.wordpress.com
Trosa smörbyttan 500 kr
Snöholmen i vitt och smörbyttan i gult, vad annars? En experimentmålning i pastell. Jag har skalat av det mesta av detaljer och bara ägnat mig åt färg och form i stora drag. En annorlunda Trosamåln…