farees.wordpress.com
KASH
kash main ek zindagi main do safar kar sakta kash main anpa kal , aaj main badal sakta kash main , un dinno ki har baat, dohrah sakta, kash main usko pehley hi, jaan sakta kash main uski har khuwah…