farbrornikos.wordpress.com
Spårvagnslinjen IV
1914 fick gatan spårvagnslinjen IV och en hållplats vid Glasbrukets café. Linjen laddes ned 1967 tillsammans med övriga spårvagnslinjer och ersattes av buss 54 som senare blev blåbusslinjen 4. ”Vid…