fantasylife.cz
Je lepší být nenáviděn pro to, kdo jsi, než milován za to, kým nejsi
Každý se narodil jako originál, někteří jen nejsou dost silní, aby si svou originalitu udrželi. Dívka nesměle vešla do dveří třídy. Mezi prsty žmoulala květovanou sukni. Na zápěstí jí cinkaly přívě…