falsterbokanalen.se
Vita bojar i hamnen
Som ni säkert kommer ihåg djupmätte vi hamnen förra hösten. Vi blev då uppmärksammade på några enstaka uppgrundningar som nu har undersökts med hjälp av dykare. De flesta uppgrundningarna bestod en…