falsterbokanalen.se
Påminnelse om betalning
Har du betalat? Vår kassör meddelar att hamn- och medlemsavgift samt båtplatsdeposition skall vara inbetald före påsk. Om inte drabbas berörda av en förseningsavgift om 150 kr.