falsterbokanalen.se
Ordföranden om kajerna
Bästa medlemmar! Vi har glädjande konstaterat att mycket positivt hänt i klubben under senaste tiden med ökat engagemang, stärkt klubbanda och framtidstro. Vi är fast beslutna att fortsätta på den …