falsterbokanalen.se
Ordföranden informerar
Vad hände under april månad………?! April var en händelsernas månad – förutom att många började dra av presenningen på båten, tog fram högtryckstvätten och började förberedelserna inför kommande båtsä…