falsterbokanalen.se
Nu har vi startat med pålningsarbetet i hamnen.
Detta för att medlemmarna skall få bättre förtöjnings möjligheter och avsevärt höja statusen på hamnen. Arbetet fortgår i ca 10 arbetsdagar till. Mycket förberedelser med noga mätning gör att jobbe…