falsterbokanalen.se
Master nordöstra hamnplan
Vi har tidigare sökt ägare till masterna i NÖ maststället (och de som ligger vid mastkranen) för att reparera marken inför höstens upptagningar. Alla master måste märkas med namn och båtplats. Vänl…