falsterbokanalen.se
Lämpliga arbeten ”klubbtjänst” i höst
Under höstens 3 klubbtjänsttillfällen skall bl.a. nedanstående arbeten utföras. Se kalendern för datum och ytterligare info. Arbete Klubbhus och Hygienrum: Utv: Borsta ev. tvätta takfot, dörrar mm …