falsterbokanalen.se
Kallelse Höstmöte 2016
Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK. Årets Höstmöte kommer att hållas den 16 november 2016. Tid: 19.00 Plats: FBK’s klubbhus Nedan återfinns det material som skall presenter…