falsterbokanalen.se
Inom kort bryter vi strömmen!
INOM KORT BRYTER VI STRÖMMEN I GAMLA ELSKÅPEN, FÖR BÅTAR PÅ LAND, OCH KOPPLAR IN VÅRA NYA ELSKÅP! Den 11 december byter vi på Västra sidan till de nya elskåpen och nya villkor för att ha el inkoppl…