falsterbokanalen.se
Information mastförvaring vintern 2019/20
Hamnplan NÖ; Vi har nu städat upp och fyllt upp med makadam på marken samt flyttat runt i stället och följande gäller framledes. Alla master skall vara strippade på vant och linor och packas för at…