falsterbokanalen.se
Fel datum för vårfesten/Sjösättningsknytet
I roderbladet står det lördagen den 9 maj, rätt datum är den 8 maj – se vidare under aktiviteter – Välkomna!