falsterbokanalen.se
Höstmötet 2015
Till alla medlemmar i Falsterbokanalens Båtklubb, FBK. Årets Höstmöte kommer att hållas den 12 november 2015 i FBKs klubbhus. Tid 19.00 Nedan återfinns det material som skall presenteras och hanter…