falsterbokanalen.se
Avgift för kranlyft
Har du betalat rätt avgift för kranlyften? Avgiften är 300.- kronor för användning av kranlyften. Om du har betalat mer än så får du tillbaka mellanskillnaden av Tommy på kansliet (vanligtvis på va…