falsterbokanalen.se
Årsmötet i bild
Då lägger vi 2013 års årsmöte till handlingarna, några ögonblick fångades med kamera och kan här beskådas.