falsterbokanalen.se
Årsmötet i bild
Så då var FBKs årsmöte lagd till handlingarna och den nya styrelsen konstituerad. Ett stort tack till våra avgående revisorer Inge Kvist och Bo Sjölander och ett välkomnande till de nya revisorerna…