fallout-corner.pl
Profity z Fallout 3 – opisy i wymagania – Fallout Corner
Szczegółowy opis wszystkich profitów dostępnych w Fallout 3. Zawiera on także listę wymagań, jakie musi spełnić postać, by wybrać dany profit.