fallout-corner.pl
Zakonki 2018 – rekrutacja NPCów – Fallout Corner
Organizatorzy Zakonek poszukują osób do obsadzenia ról NPCów. Możecie zgłaszać się do roli raiderów lub mutków. Standardowo: zadaniem raiderów jest nękanie praworządnych ludzi, a mutki będą chodzącymi kulochwytami 😉 . Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Zakonek.