fallout-corner.pl
Nowa wersja Fallout 2: Restoration Project – Fallout Corner
Pamiętacie jak pisałem o oficjalnej finalnej wersji modyfikacji do Fallout 2, pod tytułem Restoration Project? Niedawno pojawiła się nowa wersja tego moda. Dodano w niej kilka nowych stworzeń, wiele udogodnień i poprawiono jeszcze więcej błędów. Jest to jeden z najlepszych i największych modów do Fallout 2. Przypominam, że zamiarem autora było dodanie wszystkiego na co nie …