falamedia.com
Whetu Fala
Whetu Fala – Ngā Rauru, Ngāti Maniapoto, Ngāti Maru ki Taranaki, Samoa, Rotuma. fala media owner Whetu Fala has produced, directed and edited, hundreds of hours of television, including …