falamedia.com
Te Hokingā mai
I te wā i wehe ahau i te kaingā i ki atu tōku Mama ” Kāore te mana i tae i roto i te mera, āra, mā te iwi te mana.” This message, “Mana doesn’t come in the mail, it is given…