fairycon.se
Regler
REGLER SOM KOMMER ATT GÄLLA UNDER FAIRYCON’16 (dessa regler gäller i anslutning till eller i konventets lokaler – detta innefattar sovsalar, konsertlokal och huvudlokalen) 1. Fairycon ä…