fairycon.se
AKTIVITETSPREVIEW
Välkomna till årets aktivitetspost! Allt som kommer att hända på konventet står inte här med en gång, utan en del saker är fortfarande på gång och kommer fyllas på allt eftersom! Platser, dagar och…