fairycon.se
Lucka 23
Tisdagen den tjugotredje december Utsikterna inför julen var synnerligen bleka. I de mörka konventssalarna och korridorerna försökte de fem vännerna få en mening med sitt sökande. De gick igenom ko…