fairycon.se
Artist Alley
Och nu kommer även informationen, samt anmälan, för Artist alley! Woo! \o/ Regler Givetvis ska svensk lagstiftning följas vad gäller vad man får ställa ut etc. (ex. inget som kan klassas som barnpo…