fairslavetrade.se
Alan Parsons satsar på säkra kort efter 15 års tystnad
Finns han fortfarande? Frågan är motiverad. Många år sedan han gav ut något i eget namn. Forne samarbetspartnern Eric Woolfson (1945-2009) är ju däremot inte längre ibland oss, vilket gör de…