fairslavetrade.se
En sång en gång: ”Life’s What You Make It” – Talk Talk 1986
Det händer inte så mycket. Men det som händer är så bra att det inte behöver hända så mycket mer. Ibland räcker en envetet återkommande basfigur (eller kanske piano i det här fallet), ett la…