fairslavetrade.se
Bland polariserande profeter och religiösa rebeller i poddjungeln
Evangelical. Ordet kanske låter bekant? Det är alltså den engelskspråkiga benämningen på något som på svenska ibland kallas evangelikal. Och som ytterst få egentligen kan definiera. Det har i alla …