fairslavetrade.se
Drömskt och öppet ljudrum med Dengue Fever på ”The Deepest Lake”
Denguefeber. Något besläktat med malaria. Frodas främst i fuktiga tropiska klimat och kallas ibland benknäckarfeber. Har jag för mig. Det varnades för det ibland i Ecuador på sina håll när jag arbe…