fairslavetrade.se
Bra betraktelser på burk – 2013 års bästa podcaster
Podcaster! Visst är det en av de kommunikationsteknologiska framstegens ljuvaste frukter just nu? Radioprogram, inte minst. De kan avlyssnas när som och var som helst. Mer eller mindre. Som idog P1…