failed2learn.com
Myttji lys å myttji harme.
Er selv på taperlaget. Men er betenkt over de harmdirrende reaksjonene som er fremkommet etter valget. Det gannes, rettes pekefingre og knyttes never mot alt og alle. Særlig hardt går det utover Re…