failed2learn.com
Mattetrøbbel innad i Høyre
Høyre-Frp regjeringen har for å øke kompetansen i skolen innført krav om 4 i matematikk på lærerstudiet samt krav om formell videreutdanning for alle lærere – uansett fartstid og realkompetan…