failed2learn.com
Norsk utdanningsforskning – en andedam?
Den norske regjeringen har innført en nasjonal fraværsgrense med store konsekvenser for elevers, familiers og læreres hverdag. Enkelt fortalt så mister elever vurderingen og i verste fall vit…