failed2learn.com
Er norsk skole klar for VUCA?
Vær beredt. Noen av de siste års handlekraftige moteord hos øvrigheten har bl a vært bærekraftig, robust, innovativ, rivende utvikling, banebrytende mm. «Bruk aldri et fremmed uttrykk, et vit…