failed2learn.com
Norsk barnehage i verdenstoppen. Skolen, en taperfabrikk?
Leste idag om Alexander som ble ansett som en svak elev i norsk skole. I Finland med sin 1:1 elevtilpassede undervisning, går han ut med flere 6ere. Og her forleden om den norske barnehag…