failed2learn.com
22 unntak fra Regjeringens forslag til fraværsgrense
Oppsummering av innstilling fra Utdanningskomiteen vedr fraværsgrensen 7. juni 2016. Innstillingen er videre et eksempel på at den norske parlamentarisme og demokrati ikke funge…