failed2learn.com
Professorer(c)hat
Har bivånet ymse ytringer fra skoleforskere den siste uken, som her eksemplifisert av professorene From og Sjøberg. Utfallene kommer fra høyt utdannede & udannede professorer. Mener også at fle…