failed2learn.com
Fraværsgrense og sharialover. Eller finsk sisu i skolen?
Statsråd Torbjørn Røe Isaksen ønsker fraværsgrense hvor elever med 10% fravær skal nektes karakter. Det som er verst er ikke at man har en frsværsgrense, men sanksjonen – at elever mister mul…